İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

OSTİM Teknik Üniversitesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, insanların içinde çeşitli eylemlerini sürdürebilecekleri sağlıklı, konforlu, estetik, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, dayanıklı ve özgün iç mekânların ve yakın çevrelerinin tasarlanmasına yönelik, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bir bölümdür.
Bölümün amacı; teorik ve uygulamalı dersler ve öğrenim süresi boyunca edindiği tecrübelerle tasarım problemlerine eleştirel gözle bakabilen ve değerlendirebilen, bu problemleri etkin olarak çözebilen, tasarım ve uygulama süreçlerini stratejik biçimde yönetebilen, çok boyutlu düşünebilen ve bunları doğru ifade edebilen, sanat, tasarım ve teknolojik gelişmeleri izleyen ve değerlendirebilen, tasarıma yeni boyutlar kazandırabilen, tasarımda geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini kurabilen, çevre ve tarih bilinci yüksek, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin temel değerlerini, genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmektir.
Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz
 • Uygulamalı eğitim modeli ile insan, mekân ve çevre arasındaki ilişkiyi çağdaş, yenilikçi, etik, sorumlu, duyarlı ve eşitlikçi bir yaklaşımla ele alan donanımlı İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek,
 • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerimize, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında özgün projelerle toplumlar için sağlıklı mekânlar yaratmak ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak,
 • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.
Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğrencilerimiz en son teknoloji ile harmanlanmış bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirilirler. Bölümde birinci sınıftaki Temel Tasarım ve son sınıfa kadar devam eden İç Mimarlık Stüdyoları dersleri uygulamalı derslerin başını çeker. Bu dersler, bireysel ve kolektif tasarım kültürü içinde, eğitmenlerin sadece öğreten değil öğrencisiyle birlikte düşünen, sorgulayan ve eleştiren konumunda olduğu bir tasarım atmosferi içinde yürütülür. Öğrenci pasif öğrenen değil, aktif sorgulayan ve üreten konumdadır. Bu yaklaşımın amacı, öğrencinin içindeki yaratıcılığının farkına varması, kendi tasarım dilini oluşturması ve problemlere özgün çözümler bulabilmesini sağlamaktır. Bölüm derslerinin omurgasını oluşturan Stüdyo dersleri Teknik Resim, Çizim ve Sunum Teknikleri, Yapım ve Malzemeler, İleri Yapım Teknikleri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mobilya Tasarımı gibi diğer uygulamalı teknik dersler ile koordineli yürütülürler. Ergonomik Tasarım, Çevresel Kontrol Sistemleri, Yalıtım ve Yangın Güvenliği dersleri ile öğrencilerin teknik bilgilerinin, Matematik dersi ile öğrencilerin analitik düşünme, Yapım Yönetimi dersi ile proje ve uygulama sürecini yönetme becerilerinin artması hedeflenir.
Bölümümüzde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş, Sanat ve Tasarım Tarihi, İç Mimarlık Tarihi, İnsan-Mekân-Çevre gibi kuramsal derslerin ana hedefi, teknik açıdan donanımlı olmanın yanı sıra sanatsal ve entelektüel kazanımı yüksek iç mimarlar yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedirler.
Mezunların Çalışma Alanları
İç mimarların çalışma alanları oldukça geniştir. Özel veya kamuya ait her türlü iç mekanın ve çevresinin tasarımını ve uygulamasını yapmaktadırlar. İç mimarların tasarım yaptıkları alanlardan bazıları şunlardır: 
 • Konutlar
 • Oteller
 • Ofisler
 • Bankalar
 • Kafe ve restoranlar
 • Hastaneler
 • Alışveriş merkezleri
 • Havaalanları
 • Kütüphaneler
 • Sinema ve tiyatrolar
 • Sahne tasarımı
 • Fuar tasarımı
 • Yat ve karavan tasarımı
İş İmkânları
Bölümümüzden mezun olanlar, iç mimarlık, tasarım ve mimarlık ofislerinde, kamu sektöründe başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık ve kurumda, il ve ilçe belediyelerinde, inşaat ve yapı endüstrisi alanlarındaki ofis, atölye ve işletmelerde çalışabilirler. Kendi tasarım ofisleri ve uygulama atölyelerini kurarak mesleklerini icra etme yetkinliğine sahip olurlar. Akademik çalışmaları tercih edenler, Türkiye’de veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilir ve akademisyen olabilirler.